Zarząd Fundacji

1. Witold Zakrzewski--------- Prezes Fundacji
2. Anna Muzsik--------------- Członek Zarządu (rezygnacja)
3. Włodzimierz Karczewski - Członek Zarządu ds. Organizacyjnych (rezygnacja)

Rada Fundacji

1. Marek Ruszczak------- Przewodniczący Rady Fundacji (rezygnacja)
2. Cezary Libert---------- p.o. Przewodniczącego Rady Fundacji
3. Sebastian Jauernick-- Członek Rady Fundacji
4. Piotr Stanisławski     - Członek Rady Fundacji

Rada Honorowa Fundacji

 

 

podmiot udostępniający informacje: Zarząd Fundacji OPOR
osoba odpowiedzialna za udostepnienie informacji: Członek Zarządu ds. Organizacyjnych
osoba która utworzyła informacje: Włodzimierz Karczewski
data utworzenia informacji: 2012.12.19
dokument zaktualizował(a): Witold Zakrzewski
data aktualizacji dokumentu: 2016.04.12

Szukaj

 

 

Copyright © WebAndHost 2012. All Rights Reserved.