- Status prawny: FUNDACJA

- Data aktu notarialnego: 8 marca 2012 roku
                                                      (Repertorium A nr 1445/2012)

- Data rejestracji: 18 kwietnia 2012 roku

- Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: 18 kwietnia 2012 roku

- Numer KRS: 0000418242

- Numer REGON: 146087189

- Numer NIP: 521-36-31-230

- Uzyskanie statusu OPP: 1 października 2014 roku

- Zmiany w rejestrze fundacji: 29 września 2014 roku

------------------------------------14 września 2016 roku

- Nazwa Banku: Volkswagen Bank Polska S.A.

- Numer Rachunków Bankowych:

- Numer rkonto podstawowe - 51 2130 0004 2001 0607 1815 0001

- Numer rachunsubkonto 1% - 24 2130 0004 2001 0607 1815 0002

- Aktualny odpis z KRS: 16 września 2016 roku
------------------------------(rejestr fundacji - rejestr przedsiębiorców)


 

podmiot udostępniający informacje: Zarząd Fundacji OPOR
osoba odpowiedzialna za udostepnienie informacji: Prezes Fundacji
osoba która utworzyła informacje: Witold Zakrzewski
data utworzenia informacji: 2012.12.19
dokument zaktualizował(a): Witold Zakrzewski
data aktualizacji dokumentu: 2016.09.16

Szukaj

 

 

Copyright © WebAndHost 2012. All Rights Reserved.