SPRAWOZDANIA z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI OPOR

I Kadencja organów statutowych IV-2012/IV-2017

Sprawozdanie za rok 2012:

sprawozdanie merytoryczne

sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie za rok 2013:

sprawozdanie merytoryczne

sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie za rok 2014:

sprawozdanie merytoryczne

sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie za rok 2015:

sprawozdanie merytoryczne

sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie za rok 2016:

sprawozdanie merytoryczne

sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie za rok 2017:

• sprawozdanie merytoryczne

• sprawozdanie finansowe

 

 

podmiot udostępniający informacje: Zarząd Fundacji OPOR
osoba odpowiedzialna za udostepnienie informacji: Prezes Fundacji
osoba która utworzyła informacje: Włodzimierz Karczewski
data utworzenia informacji: 2013.08.25
dokument zaktualizował(a): Witold Zakrzewski
data aktualizacji dokumentu: 2017.08.22

Szukaj

 

 

Copyright © WebAndHost 2012. All Rights Reserved.