bip logo pomn1 grad LogoFundacji bip logo pomn1 grad

Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Fundacji OPOR. Uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej jest realizacją przepisów o dostępie do informacji publicznej. Podstawą informacji w BIP są przepisy Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Za treść Biuletynu Informacji Publicznej Fundacji OPOR odpowiada redakcja biuletynu i władze statutowe fundacji.

Każdy zainteresowany ma prawo dostępu do informacji publicznej o działalności fundacji. Zakresem informacji publicznej objeta jest cała działaności fundacji o ile nie sprzeciwiają się temu inne przepisy szczególne. Dostęp do niej określają między innymi przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 roku nr 112 poz. 1198 z późniejszymi zmianami)

Szukaj

 

 

Copyright © WebAndHost 2012. All Rights Reserved.